Disclaimer Vartion.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich een akkoord met de toepasselijkheid van deze getoonde disclaimer.

Gebruik van de website www.vartion.nl

De informatie en data op deze website is uitsluitend bedoeld als informatieve, en dus algemene informatie. Er kunnen geen enkele rechten aan de informatie op deze website worden ontleed. Vartion neemt zorgvuldigheid vanzelfsprekend in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website, echter kan Vartion niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en data. Op geen enkele wijzen garandeert Vartion dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Vartion wijst ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Vartion, www.vartion.nl, staan hyperlinks naar andere websites. Vartion zal geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, gebruik of de beschikbaarheid van derden aanvaarden. Het gebruik van externe links is voor eigen risico van de bezoeker.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op via deze website van Vartion aangeboden berusten bij Vartion en/of haar partners. Het is derhalve niet toegestaan om informatie op deze website te verspreiden, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken met een commercieel motief van de bezoeker zonder schriftelijke toestemming van Vartion.

E-mail

De informatie verzonden met e-mailberichten van Vartion is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, gelieve u de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan mede als het openbaar maken en vermenigvuldigen van de inhoud.

Wijzigingen

Vartion heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is daarom aangeraden deze disclaimer regelmatig te controleren en/of vragen te richten aan Vartion.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.